Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Ramazan AYRANCI

Birim EFQM Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN

Birim İletişim Temsilcisi:  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN

 

1. KRİTER (Amaç, Vizyon ve Strateji)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)

2. KRİTER (Kurum Kültürü ve Liderlik)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)

3. KRİTER (Paydaş Bağlılığının Sağlanması)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)

4. KRİTER (Sürdürülebilir Değer Yaratma)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)

5. KRİTER (Performans ve Dönüşümü Yönlendirme)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)

6. KRİTER ve 7. KRİTER (Paydaş Algıları, Stratejik ve Operasyonel Performans)

 • Doç. Dr. Ramazan AYRANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN
 • Süleyman KORKMAZ (Memur)