Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ümit DEMİRAL - Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Şule ALICI - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Önder BALTACI - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKDAL - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇİL - Üye

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ATEŞ - Üye