Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi/Rektör Yardımcısı/Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Filiz N. ÖLMEZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Nuri ARAZ

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı

Eyüp TEMUR

İl Kültür Turizm Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı 

Prof. Dr. Selahaddin BEKKİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Ezgi Metin BASAT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü

Ekrem ÖZTÜRK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı