Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

Misyon

MİSYON

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi halk sanatlarının araştırılması için bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, bölgesel ve ulusal düzeyde projeler hazırlamayı, araştırmalar yapmayı, araştırma sonuçlarını yayınlamayı ve beraberinde bu sanatları yeni tasarımlar ve inovatif uygulamalarla geliştirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı görev edinmiştir.