Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sema ETİKAN                           Başkan

Prof. Dr. Filiz N. ÖLMEZ                          Üye

Doç. Hande KILIÇARSLAN                     Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Erhan YİĞİTER          Üye

Dr. Öğr. Üyesi Satı DOĞANYİĞİT          Üye