Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon

Vizyon

VİZYON

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel ve sanatsal etkinliklerle öncelikle yöre halkının bilgi ve görgüsünün arttırılmasını, önemli bir kültürel değer olan halk sanatları konusunda toplumda farkındalık yaratılmasını böylelikle halk sanatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.