Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon

Misyon

BAUM Misyonumuz

Üniversite içinde ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirerek; çok kullanıcılı bilgisayar sistemi kurmak, sistemin yurt dışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, bölgedeki kurum ve kuruluşlara bilgisayarlar yapılabilecek hertürlü hizmeti vermek, üniversite akademik personelinin ve öğrencilerinin bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak, üniversite birimlerindeki eğitim-öğretime destek olmak, üniversitedeki çeşitli büroların görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerine yardımcı olmak, kamu kesiminden veya özel kesimdem istenecek bilgisayar programları hazırlamak ve bölgede yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır.