Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Projeler

Projeler

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR

Merkezimizce geliştirilen uygulamalar iki ana başlık altında toplanmaktadır.  

 

WEB YAZILIMLARI

 

Akademik Web Sayfaları (http://akademik.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemiz akademik personelinin web sayfalarını hazırlayabilecekleri kolay ve kullanışlı bir içerik yönetim sistemidir. Birim ve bölüm sayfaları ile etkileşimli çalışmaktadır.

 

Ahi Evran Üniversitesi Rehber Hizmeti (http://rehber.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemiz birimlerinin ve çalışanlarının telefon numaralarının yer aldığı kampüs ağı içerisinde çalışan web uygulamasıdır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Web Sitesi (http://kutuphane.ahievran.edu.tr/)

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ait içerik yönetim uygulamasıdır.

 

AEUHADYEK Web Sayfası (http://aeuhadyek.ahievran.edu.tr/)

Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na ait, birim tarafından kullanılan bilgilerin yer aldığı içerik yönetim uygulamasıdır.

 

AESEM Web Sayfası (http://aesem.ahievran.edu.tr/)

Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne ait, açılan veya açılması düşünülen kursların takip edildiği aynı zamanda kurs talep, eğitmen talep sistemlerinin yer aldığı içerik yönetim uygulamasıdır.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Web Sitesi (http://isg.ahievran.edu.tr/)

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Birimi’ne ait bilgilerin ve dokümanların yer aldığı bir web sitesi uygulamasıdır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Web Sitesi (http://formasyon.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemizin Pedagojik Formasyon Eğitiminde yer alan öğrencilerimiz için geliştirilen bilgi amaçlı içerik yönetim sistemi uygulamasıdır.

 

Üniversite Tanıtım Sayfası (http://tanitim.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerimiz için bilgi alabilecekleri, üniversitemizin tanıtım amaçlı kullanılan web sitesidir.

 

Çevrimiçi Gazete Dergi Arşivi (http://gazetedergi.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemizin Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından kullanılan, çevrimiçi gazete ve dergileri barındıran bir web uygulamasıdır.

 

360 Sanal Tur (http://sanaltur.ahievran.edu.tr/)

Üniversite yerleşkesinde 3D gezinti yapmaya olanak sağlayan, web site tasarımının yapıldığı web sitesidir.

 

Kalite Koordinatörlüğü Web Sitesi (http://kalite.ahievran.edu.tr/)

Kalite Koordinatörlü tarafından kullanılan bilgi ve dokümanların yer aldığı web site uygulamasıdır.

 

İhale Bilgi Sistemi Web Sitesi (http://ihale.ahievran.edu.tr/)

Üniversite içinde yapılan ihalelerin listelendiği bir web site uygulamasıdır.

 

Ahi Evran Üniversitesi Anaokulu Web Sitesi (http://ahikres.ahievran.edu.tr/)

Üniversitemiz bünyesinde açılan kreş için hazırlanan ve bilgilerin yer aldığı web site uygulamasıdır.

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Web Sitesi (http://donersermaye.ahievran.edu.tr/)

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan bilgilerin yer aldığı web site uygulamasıdır.

 

Âşık Paşa ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu (http://asikpasasempozyum.ahievran.edu.tr/)

Sempozyum için geliştirilen bilgilerin yer aldığı bir web site uygulamasıdır.

 

Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (http://nesetertassempozyum.ahievran.edu.tr/)

Sempozyum için geliştirilen bilgilerin yer aldığı bir web site uygulamasıdır.

 

OTOMASYON SİSTEMLERİ

 

Sınav Ders Programı Modülü

Üniversitemiz Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Enstitülerinin ders programı, vize-final programı, akademik takvimlerinin yer aldığı web site uygulamasıdır.

 

Online Kayıt Sistemleri

Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci alımı için geliştirilen, ön kayıt sistemi ve ön değerlendirme sonuçlarının alınabildiği bir web uygulamasıdır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi

Yabancı uyruklu öğrencilerin alımı için başvuruların alınabileceği bir web sitesi uygulamasıdır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için geliştirilen içerik yönetim sistemidir.

 

Toplu Doğum Günü SMS Uygulaması

Akademik ve idari personellerinin doğum günlerini, otomatik olarak kutlama mesajı gönderen masaüstü uygulamasıdır.

 

 

Üniversite İçi İstatistik Sistemi

Üniversite içi öğrenci sayısı istatistik uygulamasıdır.

 

Konferans - Sempozyum Sayfaları

 

Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi

IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

V. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

I. International Conferance On "People, Power, Politics" IC3P 2018