Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür

Müdür

Müdür

Öğr. Gör. Dr. Kadir Can BURÇAK