Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon

Vizyon

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, göç ve yerel yönetimler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, uygulamak ve elde ettiği bilgi birikimini Türkiye ve uluslararası kamuoyu, STK’lar ve ilgili tüm taraflar ile plan, program veya proje bazında paylaşmayı hedeflemektedir.