Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Amaç ve Vizyon

Amaç ve Vizyon

AMAÇ - MİSYON

Mekân ve zaman sınırlılığı olmaksızın bireylerin eğitim ihtiyaçlarını çağdaş bilgi teknolojilerini etkin kullanarak karşılamak, sürekli değişen teknolojik koşullara uyum sağlayarak bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini yükselterek verimliliklerini artırmaktır.
 

VİZYON

Güncel yaklaşım, yöntem ve teknolojik alt yapısı ile sürekli gelişim ve sürdürülebilirliğe yönelik araştırma temelli uzaktan eğitim uygulamaları geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğine açık ve rekabet edebilir lider bir merkez olmaktır.