Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğretim Üyesi İsa Bahat

Merkez Müdürü

Komisyon Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Sultan Selen Kula

Merkez Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Kağan Gül

Merkez Müdür Yardımcısı

Üye