Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Değerler

Değerler

 Temel Değerler;

  • Eğitim – öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser,
  • Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır,
  • Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır,
  • Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser,