Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT

Birim EFQM Temsilcisi: Doç. Dr. Sultan Selen KULA

Uygulama ve Araştırma Merekizimizde EFQM Modelinin tüm kriterlerinden;

Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat - Müdür

Doç. Dr. Sultan Selen Kula - Müdür Yardımcısı

1.KRİTER Amaç, Vizyon ve Strateji

2.KRİTER Kurum Kültürü ve Liderlik

3.KRİTER Paydaş Bağlılığının Sağlanması

4.KRİTER Sürdürülebilir Değer Yaratma

5.KRİTER Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

6.KRİTER Paydaş Algıları

7.KRİTER Stratejik ve Operasyonel Performans