Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç, Vizyon, Temel Değerlerimiz, Etik Davranış İlkeleri Rehberi ve Kurum Kültürü

Amaç, Vizyon, Temel Değerlerimiz, Etik Davranış İlkeleri Rehberi ve Kurum Kültürü

Üniversitemizin Amacı

Millî ve evrensel değerleri benimsemiş, çağın gerektirdiği teknik ve insani becerilere sahip nitelikli insan yetiştirmek; paydaşlarla işbirliği ve sürekli iyileştirmeyi esas alarak yürüttüğü araştırmalar ve geliştirdiği kalite sistemleri ile bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Üniversitemizin Vizyonu

Sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetini esas alan, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmayı önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten, nitelikli öğrencilerin tercih ettiği, geliştirdiği eğitim ve kalite yönetim sistemleri ile model alınan bir üniversite olmak.

Üniversitemizin Temel Değerleri

  • Eğitim - öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.
  • Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır.
  • Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır.
  • Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.

Üniversitemizin Etik Davranış İlkeleri Rehberi

Kurumsal politikalarımızın hayata geçirilmesi, başta eğitim-öğretim hizmeti olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm süreçlerde uyum içerisinde çalışılarak başarıya ulaşılması sürecinde evrensel etik değerler ortak hedef olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda, üniversitemiz yönetim anlayışını yansıtacak ve çalışanlarımızın davranışlarına yön verecek nitelikte kurumsal etik davranış ilkeleri rehberi hazırlanmıştır.

Etik davranış İlkeleri Rehberi için tıklayınız.

Üniversitemizin Kurum Kültürü

Bu prosedürün amacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin stratejik hedefleri ile uyumlu bir kurum kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak kurum kültürü prosedürü hazırlanmıştır.

Kurum Kültürü Prosedürü