Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EFQM Modeli Çalışmaları

EFQM Modeli Çalışmaları

 

Sıra No

EFQM MODELİ ÇALIŞMALARI

TARİH

1

Birim EFQM temsilcisi  belirlendi.

 

2

Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

 

3

Merkezimizin bütün kalite komisyonu üyeleri, birim kalite ve EFQM temsilcileri EFQM saha ziyareti hazırlık toplantısına katıldı.

 

4

Birim EFQM Hazırlık Komisyonu  belirlendi.

 

5

Paydaş bağlılığı sağlama maksadıyla dış paydaşımız ziyaret edildi. (Haber için tıklayınız.)

 

6

Paydaş bağlılığı sağlama maksadıyla iç paydaşlarımız ile ziyaret gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.)

 

7

“Birim EFQM Hazırlık Toplantısı” yapıldı. 

 

8

Kıyaslama prosedürüne yönelik kıyaslama formunun doldurulması maksadıyla belirlenen toplantı yazısı “TÖMER” Müdürlüğüne gönderildi.

 

9

Merkezimiz ile “TÖMER” Müdürlüğü arasında ''Kıyaslama Toplantısı'' yapıldı. (Haber için tıklayınız.)

 

10

Merkezimiz ile ''TÖMER''  Müdürlüğü arasında yapılan Kıyaslama Toplantısı sonrasında birim EFQM temsilcilerinin rapor üzerinde son değerlendirmelerini yapmalarıyla  Kıyaslama Formu BKYS üzerindeki Raporlar kısmına yüklendi.

 

11

Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen merkezimiz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi.

 

12

Kurum kültürü anketi sonuçlarına yönelik iyileştirme planı BKYS'ye girildi

 

13

Merkezimizde "Değer Tasarlama Komisyonu Toplantısı” yapıldı. 

 

14

Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi

 

15

Değişimi Yönetmek üst sürecinin altında “Değer Tasarımının Yönetimi” ve “Kurum Kültürünün Yönetimi” süreçlerine yönelik parametreler seçilerek hedefler belirlendi.

 

16

"Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" EBYS ve e-posta üzerinden bütün birim çalışanları ile paylaşıldı.

 

17

Üçüncü kriter kapsamında "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası"  e-posta üzerinden bütün birim çalışanlarına duyuruldu.