Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politika, Prosedür ve Formlar

Politika, Prosedür ve Formlar

POLİTİKA PROSEDÜR VE FORMLAR


 

Yönetmelik


AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Hizmet Envanteri


AESEM HİZMET ENVANTERİ

 

Politikalar


PO-011 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası

PO-012 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döngüsel Ekonomi Politikası

PO-013 KAEÜ Değişim Politikası

 

Prosedürler


PR-005 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

PR-006 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi YGG Prosedürü  

PR-022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü

PR-025 Öğrenci Memnuniyet Anketi Prosedürü

PR-026 Tanıma, Taktir ve Onurlandırma Prosedürü

PR-028 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kurumsal İç ve Dış İletişim Prosedürü

PR-031 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi  Prosedürü

PR-033 KAEÜ Tedarikçi Değerlendirme Yönetimi Prosedürü

PR-034 Değer Tasarım Prosedürü

PR-035 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kıyaslama Prosedürü

PR-036 Liderlik Yaklaşımı Prosedürü

PR-037 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kurum Kültürü Prosedürü

PR-038 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Deneyim Paylaşım Prosedürü

PR-039 KAEÜ Değişim Yönetimi Prosedürü

PR-040 KAEÜ Varlık Yönetimi Prosedürü

 

Formlar


FR-319 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

FR-638 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kıyaslama Formu

FR-639 Liderlik Yaklaşımı Anketi Formu

FR-641 Kritik Varlık Envanter Formu

FR-642 Öneri Formu

FR-644 Öneri Değerlendirme Formu

 

Usul, Esas ve Rehberler


KL-013 Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

KL-012 Etik Davranış İlkeleri Rehberi

PO-007 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası

PO-011 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası

YÖ-079 Ödül  Yönergesi Uygulama Esasları

YÖ-085 Öneri Sistemi Usul ve Esasları

YÖ-086 Kurumsal Organizasyonun Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

YÖ-078 KAEÜ Ödül Yönergesi