Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Tarihçe

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 17.09.2008 tarihinde 27000 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre kurulmuş olup 28.02.2012 tarihli 28218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında üniversitelerin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanalrda kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesinde katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına özel sektöre, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanalarda eğitim programalrı, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, sertifika programları, konferanslar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve koordine eder.