Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları

Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları

 

Organizasyon Şeması

Merkez Yönetim Kurulu
Müdür:
Ertuğrul GÜREŞÇİ (Doç.Dr.)
Müdür Yardımcıları:
Fatih Ferhat ÇETİNKAYA (Doç.Dr.)
Ahmet Salih ŞİMŞEK (Doç.Dr.)
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri:
Arzu BERBER (Doç.Dr.)
Mesut KAÇANOĞLU (Arş.Gör.Dr.)
Muhammed KÖSTEKÇİ (Öğr.Gör.)
Destek Personeli:
Ruveyda KOÇ (Öğr.Gör.)
İdari Personel:
Sinan KÜÇÜKYAZICI (Bil.İşlt.)
Kat Hizmetleri Sorumlusu:
Gönül ŞAHİN

 

 

Görev Tanımları

 

Merkez Yönetim Kurulu:

Merkez Yönetim Kurulu, Sürekli Eğitim Merkezi'nin stratejik kararlarını alır ve uygulanmasını denetler. Merkezin misyonu ve vizyonuna uygun hedefler belirler, eğitim programlarının içeriğine ve kalitesine yönlendirme yapar. Eğitim politikalarını ve standartlarını oluşturur. Merkezin bütçesini onaylar, kaynak tahsislerini yönlendirir ve faaliyet raporlarını değerlendirir.

Müdür:

Müdür, Sürekli Eğitim Merkezi'nin genel işleyişinden sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri planlar ve uygular. Eğitim programlarının etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Personeli yönetir, işbirliği ve koordinasyonu teşvik eder. Dış paydaşlarla ilişkileri yönetir ve merkezin vizyonunu temsil eder.

Müdür Yardımcıları:

Müdür Yardımcıları, Müdüre destek verirler ve onun yokluğunda görevlerini üstlenirler. Özel projeleri veya programları yönetmekle yükümlüdürler. Eğitim programlarının planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde aktif rol alırlar. Ekip üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak, merkezin genel işleyişini düzgün bir şekilde sürdürmelerini sağlarlar.

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri:

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, merkezin stratejik hedeflerinin ve vizyonunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunurlar. Farklı uzmanlık alanlarından gelerek, eğitim programlarının kalitesini ve içeriğini zenginleştirirler. Merkezin faaliyetleri hakkında değerlendirme yapar, önerilerde bulunur ve müdürle işbirliği içinde çalışarak merkezin başarısı için çaba sarf ederler.

Destek Personeli:

Destek Personeli, merkezin günlük işleyişini sorunsuz bir şekilde yürütmek için gerekli destek görevlerini üstlenirler. Eğitim materyallerinin hazırlanmasından, teknik destek sağlanmasına kadar geniş bir yelpazede görev alırlar. Eğitim programlarının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gereken idari destekleri sunarlar.

İdari Personel:

İdari personel, merkezin resmi yazışmalarını yürütme sorumluluğuna sahiptir. Merkezin faaliyetlerini yakından izler, bu faaliyetleri düzenli olarak arşivler. Kurslara yapılan başvuruların kayıt ve ödeme işlemlerini etkin bir şekilde takip eder. Ayrıca, merkezin envanterini kontrol eder, bütçe takibini gerçekleştirir ve finansal raporlamaları hazırlar. Genel ofis işlerini yöneterek, merkezin faaliyetlerinin aksamadan devam etmesini sağlar. Yönetim, eğitmenler ve kursiyerler arasında etkili bir koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunarak, merkezin sorunsuz bir şekilde işleyişini destekler.

Kat Hizmetleri Sorumlusu:

Kat Hizmetleri Görevlisi, AESEM için tanımlanan alanlarda temizlik ve bakım hizmetlerini yürütür. Genel alanlar, sınıflar ve ofislerin temizliği için gerekli malzemeleri ve ekipmanları kullanır. Gerekli malzemelerin envanterini tutar ve eksiklerin tedarik edilmesi için gerekli talepleri oluşturur. Merkezin hijyen ve bakım standartlarını korumak için sürekli özen gösterir. AESEM yönetiminin standartlarını belirlediği şekilde mutfak hizmetlerini sunmakla sorumludur. AESEM yönetimin talebi doğrultusunda ve sadece AESEM yöneticilerinin odalarına içecek servisi hizmeti sunar.