Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Duyurular

Duyurular

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Göç Ve Yerel Yönetimler Uygulama Ve Araştırma Merkezinin 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü Münasebetiyle Yapmış Olduğu Ya

18 Aralık, ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ dünya çapında göçmen haklarının tanındığı gün olarak bilinmektedir. Bu günün vesilesiyle göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturulması hedeflemektedir. Başta BM olmak üzere birçok ülke, göç alanında çalışmaları yapan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından her yıl kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle çeşitli etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

1997 yılında Filipinli ve Asyalı göçmen organizasyonları, 18 Aralık gününü Uluslararası Göçmenler Günü olarak kutlamaya başlamışlardır. 18 Aralık 1990 günü, BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’nu imzalanmış ve bu Konvansiyon, dünya çapındaki göçmen hakları savunucularının verdiği uzun mücadelenin ve devletlerarası müzakerelerin önemli bir sonucu olarak kabul edilmektedir.

İlk Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri Filipinlerin başkenti Manila’daki BM binasında, yerel idareciler, yabancı diplomatlar ve uluslararası sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla yapılmış ve 18 Aralık günü, BM tarafından resmi olarak 2000 yılında “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edildi.

Ülkemiz ve coğrafyamız, dünyanın en önemli göç yollarının birisi üzerinde yer almakta, büyük göç olaylarına tanıklık etmekte ve ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda ülkemizin artan ekonomik gücü ve istikrarı, ülkemizi bir çekim merkezi haline getirirken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde, 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile göçmenler konusunda yasal eksiklikler büyük ölçüde gidermiştir. Bu kanunun 103. maddesi kapsamında İç İşleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de Türkiye’nin göç ile ilgili politika ve stratejilerini uygulama konusunda yetkilendirilmiş olması da ülkemiz için önemli adımlardan sayılmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 18 Aralık Uluslararası Arası Göçmenler Günü’nü kutlar ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki göçmenler ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara akademik anlamda destek sağlayacağımızı belirtiriz.

 

               Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

8.01.2021 13:00 || 142 kez okundu.