Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Duyurular

Duyurular

Merkez Müdürümüz Doç.Dr.Ertuğrul Güreşci 18 Aralık Uluslararası Göçmen Dayanışma Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı

             18 Aralık Uluslararası Göçmen Dayanışma Günü Mesajı

18 Aralık günü, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak da bilinmektedir. İlk defa 1997 yılında Filipinli ve Asyalı göçmen organizasyonları arasında 18 Aralık günü Uluslararası Göçmen Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun % 3.60’ı yani yaklaşık 280 milyon insanın göçmen olarak yaşadığı bir dünyada bu sorunun temelinde ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerin olduğu küresel bir gerçektir. Türkiye, bölgesinde bir istikrar unsur olması ve tarihsel – kültürel bağları nedeniyle göçmenlere bakış açısı, insan odaklı bir politika zemininde sürdürmeye çalışmaktadır. İç İşleri Bakanlığının 2022 yılı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık olarak 4 milyon civarında bir sığınmacı olduğunu bunların ise 3.7 milyonuna yakının ise Suriyelilerden oluştuğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde Suriyelilerden başka ağırlıklı olarak Afganistan ve Pakistan uyrukluların da Türkiye’de göçmen olarak yaşamlarına devam ettikleri kaydedilmiştir.  Göç verilerine göre Türkiye’nin uluslararası göç konusunda önemli bir stoka sahip olduğu anlaşılmaktadır. Uluslararası Göçmen Dayanışma günü vesilesi ile Türkiye’nin izlemiş olduğu göçmen politikası, güvelik potkalları da dikkate alınarak şeffaf bir şekilde yürütülmeye çalışıldığının vurgulanmaktadır. Özellikle sığınmacıların insanı bir şekilde ve gönüllü olarak uluslararası hukuk çerçevesinde kendi ülkelerine geri dönmeleri konusunda yapılan çalışmalarında kamuoyunca yakından takip edildiği bir gerçektir Bu gün vesilesiyle merkezimiz uluslararası sığınmacıların, küresel olduğu kadar insani bir yaklaşımla sorunlarının çözülmesi konusunda temennilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Doç.Dr.Ertuğrul GÜREŞCİ – 19.12.2022

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

14.04.2022 13:00 || 190 kez okundu.