Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Haberler

Haberler

Üniversitemizde Göç Ve Yerel Yönetimler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Üniversitemizde Göç Ve Yerel Yönetimler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Üniversitemizde göç ve yerel yönetimlerle ilgili akademik çalışmaları aynı çatı altında toplamak amacıyla Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi, Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine ise yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Oktay Aktürk atandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemiz bünyesinde göç ve yerel yönetimler konusunda araştırma ve uygulama yapmak üzere merkezi kurduklarını ifade ederek merkezin amaçlarını şöyle açıkladı: “Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin, kırsal göç başta olmak üzere iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmasını, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak göçe ilişkin alanlarda bilgi birikimi süreçlerine katkıda bulunmasını amaçlıyoruz.”
Merkez aracılığıyla demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunulacağını da sözlerine ekleyen Rektör Karakaya, AB ile bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamalarına uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini belirtti. Merkez faaliyetleri ile Kırşehir’deki göç hareketlerinin sebep ve sonuçlarının da inceleneceğini ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, elde edilen bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılacağını belirtti.

12.05.2022 13:00 || 149 kez okundu.