Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Komisyon Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Birim EFQM Temsilcisi: Dr. A. İstemi SAYLAM

1.KRİTER Amaç, Vizyon ve Strateji

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

2.KRİTER Kurum Kültürü ve Liderlik

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

3.KRİTER Paydaş Bağlılığının Sağlanması

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

4.KRİTER Sürdürülebilir Değer Yaratma

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

5.KRİTER Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

6.KRİTER Paydaş Algıları

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

Dr. A. İstemi SAYLAM

Melike UÇAR

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN

7.KRİTER Stratejik ve Operasyonel Performans

Dr. Öğretim Üyesi Tahsin HAZIRBULAN