Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

EFQM Modeli Uygulamaları

EFQM Modeli Uygulamaları

- Birim EFQM Modeli Temsilcisi Belirlendi.

- Birim EFQM Komisyonu Belirlendi.

- EFQM Çalışmaları  kapsamında yapılacak olan Kıyaslama çalışmaları doğrultusunda ön hazırlık çalışmaları yapıldı.

- Müdürlüğümüzde EFQM Çalışmaları Kapsamında Paydaş Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

- Müdürlüğümüzde EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 7.KRİTER "Stratejik ve Operasyonel Performans" sorumlusu Dr. Mazlum AR tarafından 24.09.2023 tarihinde 7. kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.