Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birim EFQM Modeli Temsilcisi

Birim EFQM Modeli Temsilcisi