Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yayınlarımız

Yayınlarımız

 1. Sıtkı, Gedikler (Haz. Kamil Ali GIYNAŞ) Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayın Nu:1  Kırşehir 2004.
 2. Ahilik Araştırma Dergisi, AHAD, Yılda İki Defa Yayımlanır Hakemli Dergi Cilt: 1 Sayı: 1, Yaz 2004, Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi,  Kırşehir 2004.
 3. Ahilik Araştırma Dergisi, AHAD, Yılda İki Defa Yayımlanır Hakemli Dergi Cilt: 1 Sayı: 2, Kış 2005, Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Kırşehir 2005.
 4. I. Ahi Evran-ı Veli Sempozyumu Bildirileri (12-13 Ekim 2004) Cilt: I-II, Kırşehir Valiliği, Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını, Kırşehir 2005.
 5. II. Ahi Evran-ı Veli Sempozyumu ve Bildirileri, 13 Ekim 2006, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu: 4, Ankara 2007.
 6. M. Fatih KÖKSAL, Özer ŞENÖDEYİCİ, Evran (Manzum Piyes), Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu: 5, Ankara 2008.
 7. Zehra ODABAŞI, Bir Ahi Dostu-Franz Taeschner, Hayatı ve Eserleri, Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu: 6, Ankara 2008.
 8. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri, (15-17 Ekim 2008 Kırşehir)
 9. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildirileri, Cilt: I-II-III, (15-17 Ekim 2008 Kırşehir), Ankara 2011.
 10. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Özetleri, (19-20 Eylül 2012), Ankara 2012.
 11. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildirileri, Cilt: I-II,   (19-20 Eylül 2012- Kırşehir) Ankara 2012.
 12. Ahiliğe Genç Bakışlar Makale Yarışması ve Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2012.
 13. Ahilik ve Ahi Evran Konulu Uluslararası Senaryo Eseri Yazma Yarışması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayını, Ankara 2015 (Yarışma Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilmiştir.)
 14. Ahilik ve Ahi Evran Konulu Uluslararası Tiyatro Eseri Yazma Yarışması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayını, Ankara 2015 (Yarışma Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilmiştir.)