Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Değerler

Değerler

Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Cumhuriyetin temel ilkelerini esas alarak;

 • Bilime ve ilime adanmış ve özgün düşünceyi yükselten,
 • Demokrat,
 • Adaletli,
 • Akademik, etik ve ahlaki değerlere sahip,
 • Bilimsel kaliteden ödün vermeyen ve sürekli gelişmeyi destekleyen,
 • Çalışanların memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,
 • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğun bilincinde olan, bir kurumdur.

Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğümüzün benimsemiş olduğu temel değerler ise şöyledir:

 • Eğitim – öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.
 • Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır.
 • Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır.
 • Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.