Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin HAZIRBULAN-Başkan-Müdür

Öğr. Gör. Dr. A. İstemi SAYLAM-Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Hüseyin KURT-YKÜ

Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE-YKÜ

Doç. Dr. Hatice GÜLER-YKÜ

Doç. Dr. Fatih KOYUNCU-YKÜ

Doç. Dr. Emine ŞENER-YKÜ

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat İlhan ÇELİK-YKÜ

Öğr. Gör. Bayram KOYUNCU-YKÜ