Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

1. Dr. Öğr. Üyesi Tahsin HAZIRBULAN-Başkan

2. Öğr. Gör. Dr. A. İstemi SAYLAM-Başkan Yardımcısı

3. Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE-Üye

4. Doç. Dr. Hatice GÜLER-Üye

5. Doç. Dr. Hüseyin KURT-Üye

6. Doç. Dr. Emine ŞENER-Üye

7. Doç. Dr. Fatih KOYUNCU-Üye

8. Dr. Öğr. Üyesi Rıfat İlhan ÇELİK-Üye

9. Öğr. Gör. Bayram KOYUNCU-Üye

10. Şube Müdürü Melike UÇAR-Üye