Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim Deneyim Paylaşım Komisyonu

Birim Deneyim Paylaşım Komisyonu

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ (Başkan)

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR          (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT       (Üye)

Serdar YOLYAPAN                           (Üye)

Yasin KILIÇ                                      (Üye)