Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ            (Başkan)

Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR                   (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT                 (Üye)    

Prof. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ              (Üye)

Doç. Dr. Zeynel HAYRAN                            (Üye)

Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ                        (Üye)

Öğr. Gör. Mahmut Sami DOĞANCI           (Üye)

Bil. İşlt. Serdar YOLYAPAN                        (Raportör)