Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Birim EFQM Modeli Komisyonu

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ          (Başkan)

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR                    (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT                (Üye)

Serdar YOLYAPAN                                     (Üye)

Yasin KILIÇ                                                (Üye)

 

1.0 Kriter: Amaç, Vizyon ve Strateji

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

2.0 Kriter: Kurum Kültürü ve Liderlik

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

3.0 Kriter: Paydaş Bağlılığı Sağlama

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

4.0 Kriter: Sürdürülebilir Değer Yaratma

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

5.0 Kriter: Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

6.0 Kriter: Paydaş Algıları

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)

7.0 Kriter: Stratejik ve Operasyonel Performans

 

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ 

Doç.Dr. Bahadır GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT 

Serdar YOLYAPAN (Bilg. İşlt.)

Yasin KILIÇ  (V.H.K.İ)