Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tömer İngilizce Ders İçerikleri

Tömer İngilizce Ders İçerikleri

KURSUN ADI

KURS İÇERİĞİ

YDS/YÖKDİL TEMEL SEVİYE

        İngilizce YDS/YÖKDİL sınavlarına hazırlanan kursiyerlerin temel düzeydeki eksikliklerini gidermeye yönelik bir kurstur. Kursiyerlerin bu sınavlarda ihtiyaç duyacakları İngilizce tüm yapı ve kalıplar verilir, bu yapı ve kalıpların metin üzerinde tanınmasına yönelik aktiviteler yaptırılır ve bu konularla ilgili test soruları çözdürülür. Kurs sonunda tüm yapı ve kalıpları içeren tarama testleri çözdürülür.

YDS/YÖKDİL İLERİ SEVİYE

        YDS/YÖKDİL İngilizce sınavlarına hazırlanan kursiyerlerin kelime bilgilerini, hızlı okuyup doğru anlama becerilerini ve soru çözme beceri ve tekniklerini geliştirmeyi amaçlayan bir kurstur. Kursiyerlerin İngilizce akademik kelime dağarcığını genişletmeye yönelik özel kelime çalışmaları yaptırılır. Kelimelerin saf ezber yapılması yerine bağlamsal, kavramsal ve yapılandırmacı şekilde öğretilmesine önem verilir. Metin incelemeleri yapılarak kursiyerlerin hızlı ve doğru anlama becerileri geliştirilir. Metin incelemeleri esnasında, yapı ve kalıplar metinde kullanıldıkları şekliyle vurgulanır ve kursiyerlerin bu yapıları pekiştirmeleri sağlanır. Ayrıca kursiyerlerin, herhangi bir Türkçe çeviri yapmaya gerek duymadan, cümle ve paragraflardaki mesajları doğrudan algılamaları sağlanıp hızlı okuma- anlama becerileri geliştirilir. Soru çözme bölümlerinde ise, ÖSYM tarafından daha önce sorulmuş veya benzer sorular çözdürülür ve bu şekilde kursiyerlerin hem ihtiyaç duydukları hıza hem de soru çözme stratejilerine sahip olmaları sağlanır.

GENEL İNGİLİZCE

        Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında belirtilen ilkeler doğrultusunda eğitim yapılır. Kursiyerlerin Dinleme-Konuşma-Okuma-Yazma becerileri kursun seviyesi ( A1-A2-B1-B2-C1-C2) doğrultusunda geliştirilir. Asıl hedef, kursiyerlerin İngilizceyi iletişimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Gramer doğrudan değil dolaylı olarak verilir.

İNGİLİZCE KONUŞMA TEMEL SEVİYE

        Kursiyerlerin temel düzeyde (A1-A2) İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Bazı durumsal diyaloglar (tanışırken, hastanede, adres sorarken, lokantada, otelde, şehri gezerken vs) verilerek modeller oluşturulur ve  kursiyerlerin bu durumlarda etkileşimli bir şekilde İngilizce konuşarak iletişim kurmaları sağlanır. Oyunlar ve aktiviteler ön plandadır.

İNGİLİZCE KONUŞMA İLERİ SEVİYE

        Kursiyerlerin ileri düzeyde İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Güncel konular (nükleer silahlanma, Ortadoğu problemi, küresel ısınma vs.) İngilizce olarak detaylıca tartışılırken kursiyerler hem o alanla ilgili kelime dağarcıklarını genişletir hem de konuşmalarında akıcılık kazanırlar. Ayrıca, kursiyerler İngilizce sunumlar yaparlar ve bu sunumlar sonunda yer alacak soru-cevap bölümlerinde İngilizce olarak görüş ve bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu aktivite  iş ortamlarında ve/veya akademik ortamlarda yapılacak İngilizce sunumların altyapısını oluşturmaktadır. Bu kursa katılacak kursiyerlerin en az B1 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmaları gerekir.

İNGİLİZCE AKADEMİK YAZMA

        Akademisyenlerin, İngilizce makale yazarken karşılaştıkları sorunların çözümüne odaklanan bir kurstur. Makalelerde bulunan bölümler doğrultusunda (Giriş, makalenin amacı, metodoloji, atıfta bulunma, sonuçları belirtme vs) İngilizce yazım teknikleri, kurallar ve örnek cümleler verilerek kursiyerlerin kendi cümlelerini yazmaları sağlanır. Bölümsel yapılan çalışmalar daha sonra bütün bir makale şekline dönüşür. Temel ilke, Türkçeden İngilizceye çeviri yapmak değil doğrudan İngilizce olarak yazmaktır. Bu kursa katılacak kursiyerlerin en az B2 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmaları gerekir.

ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE

        Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında belirtilen ilkeler doğrultusunda çocuklara (8-14 yaş) yönelik düzenlenen bir kurstur. Kursiyerlerin Dinleme-Konuşma-Okuma-Yazma becerileri kursun seviyesi ( A1-A2-B1) doğrultusunda geliştirilir. Eğitim faaliyeti yapılarken oyunlara, aktivitelere ve drama tekniklerine yer verilerek çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Konuşma becerisinin kazandırılması ön plandadır. Kullanılan materyal çocukların yaş grubuna yöneliktir. Gramer doğrudan değil dolaylı olarak verilir.