Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim EFQM Modeli Çalışmaları

Birim EFQM Modeli Çalışmaları

Sıra No

EFQM MODELİ ÇALIŞMALARI

TARİH

1

Birim EFQM Temsilcisi  belirlendi.

 

06.09.2023

2

Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

 

06.09.2023

3

Birim EFQM Deneyim Paylaşım Komisyonu oluşturuldu.

 

06.09.2023

5

Paydaş bağlılığı sağlama maksadıyla dış paydaşımız ziyaret edildi. (Haber için tıklayınız.)

 

13.09.2023

6

Paydaş bağlılığı sağlama maksadıyla iç paydaşlarımız ziyaret edildi. (Haber için tıklayınız.)

 

 

7

“Birim EFQM Hazırlık Toplantısı” yapıldı. (Haber için tıklayınız.)

 

 

 

8

Kıyaslama prosedürüne yönelik kıyaslama formunun doldurulması maksadıyla belirlenen toplantı yazısı “Sürekli Eğitim Merkezi” Müdürlüğüne gönderildi.

 

 

9

Merkezimiz ile “Sürekli Eğitim Merkezi” Müdürlüğü arasında “Kıyaslama Toplantısı” yapıldı. (Haber için tıklayınız.)

 

27.09.2023

10

Merkezimiz ile “Sürekli Eğitim Merkezi” Müdürlüğü arasında yapılan Kıyaslama Toplantısı sonrasında birim EFQM temsilcilerinin rapor üzerinde son değerlendirmelerini yapmalarıyla  Kıyaslama Formu BKYS üzerindeki Raporlar kısmına yüklendi.

 

 

11

Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen merkezimiz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi.

 

19.03.2023

13

Merkezimizde "Değer Tasarlama Komisyonu Toplantısı” yapıldı. (Haber için tıklayınız.)

 

 

14

Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi.

.

 

15

Değişimi Yönetmek üst sürecinin altında “Değer Tasarımının Yönetimi” ve “Kurum Kültürünün Yönetimi” süreçlerine yönelik parametreler seçilerek hedefler belirlendi.

 

 

16

"Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" EBYS ve e-posta üzerinden bütün birim çalışanları ile paylaşıldı.

 

20.09.2023

17

Üçüncü kriter kapsamında "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası"  e-posta üzerinden bütün birim çalışanlarına duyuruldu.

 

20.09.2023

18

Merkezimizin iletişim kanallarını çeşitlendirmek üzere TÖMER resmî Instagram sayfası işler hâle getirildi.

 

06.09.2023

19

Merkezimizde Birim Kalite Komisyonu tarafından öneri formu oluşturuldu.

 

21.09.2023

20