Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Personel

İdari Personel

                          

Yasin KILIÇ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
y.kilic@ahievran.edu.tr/yasinkilic22.yk@gmail.com
0 (386) 280 49 59

 

                         

 Serdar YOLYAPAN   
Bilgisayar İşletmeni  
serdar.yolyapan@ahievran.edu.tr     
   0 (386) 280 43 61