Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Duyurular

Duyurular

2023-24 Akademik Yılı Yabancı Öğrencilere Yönelik 2 Aralık 2023 Tarihinde Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Yapılacaktır. (Kayıt: 22.11- 01.12.2023)

 

TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME (MUAFİYET) SINAVI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER Türkçe Seviye Belirleme Sınavı 02 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.

Sınav yeri       : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Cacabey Yerleşkesi, TÖMER binası

Sınav Saati      : Okuma – Anlama ve Yazma Sınavı: 10.00 Konuşma Sınavı 13:00

Ücret               : 400 TL (Sınav ücreti 22 Kasım- 01 Aralık 2023 tarihlerinde aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.)

Sınav günü      : Kimlik - pasaport ve sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu ile geliniz.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÖMER BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka             : T.C. Halkbank, Kırşehir Şubesi

Hesap Adı       : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÖMER DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN              : TR61 0001 2009 5020 0044 1000 71 (TL Hesabı)

Açıklama        : İSİM-SOYİSİM, “KAEÜ TÖMER SINAV ÜCRETİ”

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-) Bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınav salonunda ve sınav saatinde sınava girecektir. Lütfen, sınav salon ve saatinizi kontrol ediniz.

2-) Bütün öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmekle yükümlüdür.

4-) Sınav 100 dakika sürecek olup, 40 çoktan seçmeli okuduğunu anlama ve bir yazma sorusundan ibaret olacaktır.

5-) Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan öğrenci bir daha sınav salonuna geri alınmayacaktır.

6-) Sınav sırasında cep telefonları kapatılarak gözetmenlerin görebileceği şekilde öğrencinin yanındaki boş masaya konulacaktır.

7-) Bütün öğrenciler yanında kimlik veya pasaport bulunduracaktır.

8-) Salon kapıları sınav saatinden 15 dakika önce kapatılacaktır ve kapılar kapatıldıktan sonra sınava gelen öğrenciler salona kabul edilmeyecektir.

9-) Öğrenciler yanlarında tablet, bilgisayar vb. elektronik eşyalar bulundurmayacaklardır.

10-) Sınavda kopya çektiğinden şüphelenilen öğrenciler sınav salonundan çıkartılarak bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

11-) Sınav süresince adayların birbirleriyle konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi vs. şeyler alıp vermeleri; sınav binalarında sigara vb. maddelerin kullanımı; kitap veya sözlük kullanımı; sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu tür durumlarda sözü geçen öğrenci sınav gözetmenleri tarafından sınavdan çıkarılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

17.11.2023 11:13 || 72 kez okundu.