Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Duyurular

Duyurular

2023-24 Akademik Yılı Yabancı Öğrencilere Yönelik Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Başvuruları Başlamıştır. (Son Başvuru Tarihi: 6 Ekim 2023)

TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME (MUAFİYET) SINAVI

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER Türkçe Seviye Belirleme Sınavı 7 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sınav yeri       : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Cacabey Yerleşkesi, Teknik Bilimler MYO

Sınav Saati      : Okuma – Anlama ve Yazma Sınavı: 10.00 Konuşma Sınavı 13:00

Ücret               : 400 TL (Sınav ücreti 5-6 Ekim tarihlerinde aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.)

Sınav günü      : Kimlik - pasaport ve sınav ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu ile geliniz.

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÖMER BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka             : T.C. Vakıfbank, Kırşehir Şubesi

Hesap Adı       : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tömer Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN              : TR98 0001 5001 5800 7312 7462 13

Açıklama        : Ad - Soyad, “KAEÜ Tömer Sınav Ücreti”

 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-) Bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınav salonunda ve sınav saatinde sınava girecektir. Lütfen, sınav salon ve saatinizi kontrol ediniz.

2-) Bütün öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmekle yükümlüdür.

3-) Sınav 100 dakika sürecek olup, 40 çoktan seçmeli okuduğunu anlama ve bir yazma sorusundan ibaret olacaktır.

4-) Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan öğrenci bir daha sınav salonuna geri alınmayacaktır.

5-) Sınav sırasında cep telefonları kapatılarak gözetmenlerin görebileceği şekilde öğrencinin yanındaki boş masaya konulacaktır.

6-) Bütün öğrenciler yanında kimlik veya pasaport bulunduracaktır.

7-) Salon kapıları sınav saatinden 15 dakika önce kapatılacaktır ve kapılar kapatıldıktan sonra sınava gelen öğrenciler salona kabul edilmeyecektir.

8-) Öğrenciler yanlarında tablet, bilgisayar vb. elektronik eşyalar bulundurmayacaklardır.

9-) Sınavda kopya çektiğinden şüphelenilen öğrenciler sınav salonundan çıkartılarak bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

10-) Sınav süresince adayların birbirleriyle konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi vs. şeyler alıp vermeleri; sınav binalarında sigara vb. maddelerin kullanımı; kitap veya sözlük kullanımı; sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu tür durumlarda sözü geçen öğrenci sınav gözetmenleri tarafından sınavdan çıkarılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

4.10.2023 15:09 || 118 kez okundu.